Autogiro

Autogiro är ett bekvämt sätt att betala hyran utan att behöva bevaka förfallodagar och köa på post eller bank. Ni kan lita på att er hyra alltid betalas i tid – även när ni är bortrest. Autogiro kan användas av er som har pengar på bankbokslöst konto till exempel banklön eller personkonto. Det enda villkoret är att ni måste se till att det finns pengar på ert konto när betalningen ska göras.

Det är en kostnadsfri service att betala via Autogiro.

Vanligtvis är det kontraktsinnehavaren som tecknar Autogiro, men det kan även vara någon annan som står för betalningen av hyran. Både den person som betalar hyran (det vill säga kontoinnehavaren) och kontraktsinnehavaren skall i så fall underteckna medgivandeblanketten.

På hyresbeskedet som ni får på email i början av varje månad ser ni vilket belopp som kommer att överföras från ert konto till Prosands.

När du är ansluten till Autogiro kommer din hyresavi att innehålla texten Makuleras längst ner där annars hyresbeloppet står.

Förfallodagen för hyran är alltid den 28:e i månaden och det är då som pengarna dras från ditt konto. Infaller den 28:e en lördag dras hyran den 27:e i stället.

en_USEnglish