Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst kan ni ansöka om att få hyra ut ert boende i andra hand. Beaktansvärda skäl krävs för att ni skall få hyra ut lägenheten, till exempel om ni vill prova att bo som sambo eller om ni ska studera/arbeta på annan ort eller utomlands. Ni kan hyra ut i sex månader med möjlighet till förlängning, dock maximalt tolv månader.

Ansök

Andrahandsuthyrningen måste godkännas av Prosand för att vara laglig. Om ni hyr ut utan vårt godkännande kan ni förlora ert hyresavtal. Fyll i andrahandsansökan som ni skickar eller kommer in med till oss tillsammans med antagningsbesked/anställningsbevis eller annat underlag som kan styrka anledning till att ni vill hyra ut i andra hand.

Ni ansvarar fortfarande för lägenheten

Under tiden som andrahandsuthyrningen pågår är ni som förstahandshyresgäst fortfarande ansvarig för saker som att betala hyra i tid, att lägenheten inte förstörs och snabbt anmäla eventuella fel som uppstår.

Ska ni hyra i andra hand?

Om ni hyr en lägenhet i andra hand så tänk på att er hyresrelation är med förstahandshyresgästen, inte med Prosand. Var noga med att skriva kontrakt med personen ni hyr av. Ni kan aldrig ta över en lägenhet som ni hyr i andra hand.

Mer information till boende:

© 2023 Prosand | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket