Hyresgäst

Ert boende

Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt. Ni betalar ingen insats för er lägenhet och har möjlighet att flytta med tre månaders uppsägningstid.

Vårt ansvar

Bor ni i hyresrätt behöver ni inte tänka på underhåll av er lägenhet. Vi ansvarar för att den målas eller tapetseras eller att vanliga reparationer utförs vid behov. Det ingår till exempel i hyran att felsöka och reparera elanläggningar, att justera och täta fönster och dörrar eller att reparera kyl och frys. Anser ni att något behöver åtgärdas behovsprövar vi era önskemål. Vårt beslut påverkas av bland annat lägenhetens skick och hur planen ser ut för fastigheten och området i stort. Vi ansvarar för att filter i ert ventilationsaggregat byts varje år. Kontakta oss om ni har frågor om ert lägenhetsunderhåll.

Ert ansvar

Som hyresgäst ansvarar ni för att ta hand om er lägenhet. I ert ansvar ingår bland annat att tömma och rensa golvbrunnen i badrummet för att slippa stopp. För fel eller brister som beror på normalt slitage behöver ni inte betala för. Däremot är ni ersättningsskyldig vid överslitage eller skadegörelse. Det kan även gälla om ni inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.

en_USEnglish