Boende & Hyra

Ert boende

Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt. Ni betalar ingen insats för er lägenhet och har möjlighet att flytta med tre månaders uppsägningstid.

Vårt ansvar

Bor ni i hyresrätt behöver ni inte tänka på underhåll av er lägenhet. Vi ansvarar för att den målas eller tapetseras eller att vanliga reparationer utförs vid behov. Det ingår till exempel i hyran att felsöka och reparera elanläggningar, att justera och täta fönster och dörrar eller att reparera kyl och frys. Anser ni att något behöver åtgärdas behovsprövar vi era önskemål. Vårt beslut påverkas av bland annat lägenhetens skick och hur planen ser ut för fastigheten och området i stort. Vi ansvarar för att filter i ert ventilationsaggregat byts varje år. Kontakta oss om ni har frågor om ert lägenhetsunderhåll.

Ert ansvar

Som hyresgäst ansvarar ni för att ta hand om er lägenhet. I ert ansvar ingår bland annat att tömma och rensa golvbrunnen i badrummet för att slippa stopp. För fel eller brister som beror på normalt slitage behöver ni inte betala för. Däremot är ni ersättningsskyldig vid överslitage eller skadegörelse. Det kan även gälla om ni inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.

Betala hyran i tid

Hyreslagen säger att hyresgästen utan anmodan ska betala sin hyra i förskott, senast sista vardagen i månaden innan. Saknas medel på ert angivna konto vid dragning den 28:e av autogiro kommer den försöka upp till tre gånger, därefter anses betalning förfallen.

Skulle ni sakna det email där er hyresavi finns, ber vi er först kontrollera att vårt email inte hamnat i skräppostkorgen. Om ni fortfarande saknar det så ber vi er kontakta oss för en kopia.

Har ni bekymmer med att klara de löpande hyresbetalningarna av någon anledning ber vi er vända er till oss för en dialog kring er situation och eventuellt en avbetalningsplan.

Om ni återkommande, trots påminnelser, betalar hyran för sent riskerar ni att ert hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen.

Nej, vi tar inte emot kontant, kort eller Swish betalning.

en_USEnglish