Störningar i boendet

Den som stör kan bli uppsagd

För att trivas i sitt boende är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla hyresgäster är därför skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.
I hyreslagen sägs det att man skall se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Det är värt att tänka på:

 • Att ni även har ansvar för dina gäster. De får inte störa era grannar genom att föra oväsen i t ex trapphuset.
 • Att hundar inte får skälla eller yla så att omkringboende störs.
 • Att följa Prosands trivselregler.
 • Att god grannsämja är en god grund för att trivas i sitt boende.
 • Att ni som har husdjur ser till att de gör sina behov i låda och att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar.
 • Att de skyldigheter ni har som hyresgäst gäller inte bara i er egen lägenhet utan också i gemensamma utrymmen som till exempel i trappa, hiss, tvättstuga och andra delar av bostadsområdet.

Några enkla tips för att undvika att ni stör era grannar:

 • Ni kan använda hörlurar när ni t ex lyssnar på musik, tv eller spelar dataspel.
 • Ni kan lägga in mattor, tex under köksmöblemanget, för att minska störande ljud till lägenheten under.
 • Om ni skall ha fest, tala med grannarna och be om förståelse för att det kan bli lite högljutt. Be dem gärna ringa på om det skulle bli alltför högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn förstörs.
 • Tänk på att rökning på balkongen förvisso inte är otillåtet, men att ni bör tänka på att omgivningen kan ha obehag av röken. Be gärna grannarna säga till om vad de tycker och be dem gärna säga till om det blir alltför besvärande. I och med en sådan kontakt, kommer ni att ha lättare att lösa eventuella framtida problem.
 • Att grilla är tillåtet på uteplatser och balkonger. Om man grillar så är det av största vikt att säkerställa att ingen eld sprider sig. Man måste tänka så omgivningen och grannarna inte kan ha obehag av rök och doft.

Om du blir störd

En hyresgäst som stör sina grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas ni genom ert samtal få grannen att sluta störa behöver ni för stunden inte göra så mycket mer. Annars kan ni alltid ringa eller skicka oss ett email.

Fortsätter man att störa sina grannar, trots att man anmanats att upphöra med störningarna, så riskerar man att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.

Mer information till boende:

© 2024 Prosand | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket