El, värme & ventilation

Hos oss använder vi IMD (individuell mätning och debitering), vilket betyder att du som hyresgäst har kontroll över din egen förbrukning gällande varm- och kallvatten, värme och el, och kan därmed påverka dina utgifter ekonomiskt samt miljömässigt.

Ventilation

Rätt inställd ventilation i din lägenhet ger bra inomhusklimat och sänker dina värmekostnader. Felaktigt inställd ventilation kan bland annat orsaka onödigt drag i lägenheten. Tänk på att aldrig täppa igen ventiler då detta orsakar obalans i ventilationen. Kontakta oss gärna om du har frågor kring ventilationen i din lägenhet. Om ni har ett eget aggregat i lägenheten ombesörjer vi filterbyte cirka en gång per år.

Värme

Normal inomhustemperatur kan upplevas olika, det som upplevs varmt för vissa kan upplevas kallt för andra. Om exempelvis elementen är kalla upplever en del att det är kallt, även om det är normal inomhustemperatur i lägenheten. Att elementen är kalla och man ändå har normal inomhustemperatur är ett tecken på att termostaten fungerar.

Heta tips

  • Täpp aldrig igen ventilationsdon eller uteluftsventiler. Om ni upplever drag i lägenheten kontakta oss.
  • Möblera rätt. Möbler som ställs för nära element hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • Täck aldrig för elementets termostat med t ex gardiner. Det påverkar termostatens funktion som då stänger av när temperaturen bakom gardinen når normal inomhustemperatur.
  • Undvik att använda elementskydd.
  • Vädra din lägenhet genom att öppna ett eller flera fönster under en kortare tid. Några minuter brukar räcka. Stäng fönstren och vrid på dina element igen.

Spara el i vardagen

Det finns mycket du kan göra för att minska din energiförbrukning i bostaden. Här finns det samlat några enkla tips och exempel som gör skillnad:

spara-el-i-vardagen-hyresgastinformation.pdf (fastighetsagarna.se)

Vanliga frågor

När sätts värmen på i huset?

Detta sker i dag med automatik, när det blir kallare ute går värmen på. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten går ut till elementen.

Varför är elementet kallt ibland?

På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är normal inomhustemperatur i rummet stängs vattenflödet till elementet av. Det är därför man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen sjunker under normal inomhustemperatur så öppnar termostaten igen. På så sätt hålls en jämn temperatur inne.

Mer information till boende:

© 2024 Prosand | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket