Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad kostar Autogiro?

Det är en kostnadsfri service att betala via Autogiro.

Vem kan teckna sig för Autogiro?

Vanligtvis är det kontraktsinnehavaren som tecknar Autogiro, men det kan även vara någon annan som står för betalningen av hyran. Både den person som betalar hyran (det vill säga kontoinnehavaren) och kontraktsinnehavaren skall i så fall underteckna medgivandeblanketten.

Hur vet ni vilket belopp som kommer att dras från kontot?

På hyresbeskedet som ni får på email i början av varje månad ser ni vilket belopp som kommer att överföras från ert konto till Prosands.

Hur vet ni när hyran börjar betalas via Autogiro?

När du är ansluten till Autogiro kommer din hyresavi att innehålla texten MAKULERAS längst ner där annars hyresbeloppet står.

När dras pengarna från bankkontot?

Förfallodagen för hyran är alltid den 28:e i månaden och det är då som pengarna dras från ditt konto. Infaller den 28:e en lördag dras hyran den 27:e i stället.

© 2024 Prosand | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket