Hyrespolicy

Prosand AB ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor som bor och arbetar i våra fastigheter.

Alla ska ha möjlighet att söka bostad hos oss och vi värdesätter mångfald, integration och människors lika värde. Vi jobbar strikt enligt vårt kösystem och förmedlar lägenheterna i turordning enligt allmännyttiga principer.

Syftet med policyn är att säkerställa att all uthyrningsverksamhet sker på ett enhetligt sätt samt att externa målgrupper ska kunna veta vilka krav som bolaget ställer på en hyresgäst innan ett hyresförhållande ingås.

Generella krav

För att hyra lägenhet hos oss ska du uppfylla följande grundkrav:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha ett svenskt personnummer
 • Du ska ha en stadigvarande inkomst, dvs. en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten
 • Det tas en kreditupplysning samt referenser på alla sökande innan erbjudande om visning lämnas.
 • Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Prosand AB
 • Du som innehar hyreskontraktet ska vara den som bor i lägenheten

Vidare ser vi gärna att du, liksom vi, värnar starkt om vår planet och bidrar aktivt med sopsortering och hållbar konsumtion.

Regler mot trångboddhet

Hur många får bo i en lägenhet?

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska alltid vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Vi följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som får bo i en lägenhet.

 • 1 rum och kök max 2 personer
 • 2 rum och kök max 3 personer
 • 3 rum och kök max 4 personer
 • 4 rum och kök max 6 personer
 • 5 rum och kök max 8 personer

Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst kan ni ansöka om att få hyra ut ert boende i andra hand. Beaktansvärda skäl krävs för att ni skall få hyra ut lägenheten, till exempel om ni vill prova att bo som sambo eller om ni ska studera/arbeta på annan ort eller utomlands. Ni kan hyra ut i sex månader med möjlighet till förlängning, dock maximalt tolv månader.

Ansök

Andrahandsuthyrningen måste godkännas av Prosand AB för att vara laglig. Om ni hyr ut utan vårt godkännande kan ni förlora ert hyresavtal. Fyll i andrahandsansökan som ni skickar eller kommer in med till oss tillsammans med antagningsbesked/anställningsbevis eller annat underlag som kan styrka anledning till att ni vill hyra ut i andra hand.

Ni ansvarar fortfarande för lägenheten

Under tiden som andrahandsuthyrningen pågår är ni som förstahandshyresgäst fortfarande ansvarig för saker som att betala hyra i tid, att lägenheten inte förstörs och snabbt anmäla eventuella fel som uppstår.

Ska ni hyra i andra hand?

Om ni hyr en lägenhet i andra hand så tänk på att er hyresrelation är med förstahandshyresgästen, inte med Prosand. Var noga med att skriva kontrakt med personen ni hyr av. Ni kan aldrig ta över en lägenhet som ni hyr i andra hand.

Mer information till boende:

© 2024 Prosand | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket